Om Vikinger i Vestfold

Vikinger i Vestfold er en paraplyorganisasjon for frivillige lag og foreninger som driver med vikingrelaterte aktiviteter.

Vikinger i Vestfold skal:

  • Jobbe for økt samarbeid mellom medlemsforeningene
  • Jobbe for kompetanseheving innenfor organisasjonsarbeid og foreningsdrift
  • Legge til rette for at det kan dannes interessegrupper på tvers av medlemsforeningene
  • Legge til rette for felles kursvirksomhet for medlemsforeningene
  • Legge til rette for en felles organisert formidlingsvirksomhet rettet mot turisme og næringsliv
  • Legge til rette for felles prosjekter knyttet til kunnskapsinnhenting eller formidling av temaer fra vikingtid
  • Være lobbyistorganisasjon overfor kommune, fylke, region og stat i saker av felles interesse

Foreningen kan drive forretningsmessig virksomhet knyttet til formidlings- og kursvirksomhet. 

Styret

Leder: Knut Roger Brekke (Borrefylkingen)
Styremedlemmer:
Onni Ratikainen (Hoðnuholt Vikinglag)
Karine Wingereid Eek (Borre Vikinglag)
Ole Harald Flåten (Oseberg Båtlag)
Varamedlemmer:
Marit Aares (Nesjar Teaterforening)
Kari Marie Helland (Midgard Venneforening)