Vikingakademiet på torsdager

Utsatt på ubestemt tid pga Koronautbruddet

Vikinger i Vestfold ønsker velkommen til uhøytidelig faglig påfyll av historie- og vikingkunnskap utover vinteren. Vi vil stort sett holde til på Villa Møllebakken, som er den store hvite villaen som ligger nedenfor Haugar i Tønsberg. Det er gratis parkering etter kl 18 rundt bygget og nede ved Fylkeshuset som kun er et par hundre meter unna.

Vi starter kl 18:15 slik at alle får tid til å sette fra seg eventuelle kjøretøy og vi jobber med å få interessante og aktuelle foredragsholdere til hver samling. Vikingakademiet er åpne for alle medlemmer av Vikinger i Vestfold og det er også lov til å ta med seg noen.

Etter foredragene blir det tid for spørsmål og mingling. Velkommen!

2020

27, februar

12. og 26. mars

16. og 30. april

2019

Torsdag 14. november kl 18:15

Ragnar Orten Lie: Hva sier metallfunnsøkene i Vestfold oss?

Hva peker østover, hva peker vestover, merovingeritden som frampek mot vikingtid, og hvordan vestfoldkonger kan operere i nettverk og under dansk press. Kan dette si noe om hvorfor Kaupang legges ned og en liten teaser fra skipsgraven på Jarlsberg som vi kommer tilbake til senere.
Sted: Villa Møllebakken, St. Olavsgate 6, 3126 Tønsberg

Torsdag 28. november kl 18:15

Knut Roger Brekke: Hvordan drepe seg til rikdom, et foredrag om Holmgang og duellering i vikingtiden.

Holmgang er et fenomen som er godt kjent for de fleste vikingentusiaster. men hvor mye vet vi egentlig om denne duelltypen? og er de vanligste antagelsene egentlig korrekte?

I dette foredraget gir Knut Roger Brekke en forklaring på hva sagaene forteller oss om Holmgangr og hvordan han brukte re-enactment for å underbygge sine tolkninger.

Knut har en Bachelorgrad i historie ved Universitetet i Sør-øst Norge og studerer nå norrøn filologi på masternivå ved Universitetet i Oslo

Sted: Villa Møllebakken, St. Olavsgate 6, 3126 Tønsberg

Tirsdag 10. desember kl 18:15

Terje Østigård, Uppsala Universitet: God jul og dødens skål! 

Det etnografiske kildematerialet som har levd videre i bondekulturen til våre tider med tradisjoner som juleøl og grøt til nissen, går tilbake til norrøne tider. Julen var en årstidsfest hvor fruktbarhet og fertilitet sto i sentrum, og markens grøde og familiens føde var forent i forfedrene. De døde kom tilbake og ville ha den beste forpleining, og hvis de dødes skål ikke ble utbragt til forfedrenes og gudenes tilfredshet, så kunne det neste året bli rammet av nød og død. Fra hedenske tider har nordboerne drukket jul til gudenes ære, ligget jul i svulmende livslyst og holdt jul i hjemmehygge og velvære. 

Men julen var også en farlig tid da alle mørke krefter var ute, og i kristen tid var selveste Djevelen på jakt etter sjeler på julaften. På julenatten var usalige og ondsinnete sjeler på ferde og hjemsøkte gård og grunn i form av spøkelser, og en sterk beskytter som ga lys og håp i dette kalde mørket var en helt særegen ildgudinne, som synes å ha vært familiens stammor i mytologien og livgiver i kremasjoner og døderitualer. Forfedrene var kanskje døde og begravet, men de var også i levde live og kunne gjøre både mye godt og ondt, og spesielt under julen. 

God jul, og både gudene og forfedrene ville ha øl – skål!

Terje Østigård er docent i arkeologi ved Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet 

Sted: Villa Møllebakken, St. Olavsgate 6, 3126 Tønsberg