Om Vikinger i Vestfold og Telemark

Vikinger i Vestfold og Telemark er en paraplyorganisasjon for frivillige lag og foreninger i Vestfold og Telemark som driver med vikingrelaterte aktiviteter. ViV mottar midler fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune som benyttes til kurs og kompetanseheving, lager og annet som er til felles beste for vikinglagene i fylket.

Vikinger i Vestfold og Telemark skal:

  • Jobbe for økt samarbeid mellom medlemsforeningene
  • Jobbe for kompetanseheving innenfor organisasjonsarbeid og foreningsdrift
  • Legge til rette for at det kan dannes interessegrupper på tvers av medlemsforeningene
  • Legge til rette for felles kursvirksomhet for medlemsforeningene
  • Legge til rette for en felles organisert formidlingsvirksomhet rettet mot turisme og næringsliv
  • Legge til rette for felles prosjekter knyttet til kunnskapsinnhenting eller formidling av temaer fra vikingtid
  • Være lobbyistorganisasjon overfor kommune, fylke, region og stat i saker av felles interesse

Foreningen kan drive forretningsmessig virksomhet knyttet til formidlings- og kursvirksomhet. 

Styret

Leder: Ole Harald Flåten (Oseberg Båtlag)
Nestleder: Kari Marie Helland (Midgard Venneforening)
Styremedlemmer:
Hans Gunnar Pedersen (Borre Vikinglag)
Vicky Bjerkestrand (Borre Vikinglag)
Hasse Klingstedt (Nesjar Teaterforening)
Varamedlemmer:
Lina M. Høiseth (Vestmar Vikinglag)
Astrid Luisa Nienbuhr (Midgard Venneforening)