Om Vikinger i Vestfold og Telemark

Vikinger i Vestfold og Telemark er en paraplyorganisasjon for frivillige lag og foreninger i Vestfold og Telemark som driver med vikingrelaterte aktiviteter. ViVT mottar midler fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune som benyttes til kurs og kompetanseheving, lager og annet som er til felles beste for vikinglagene i fylket.

Last ned brosjyre

Vikinger i Vestfold og Telemark skal:

  • Jobbe for økt samarbeid mellom medlemsforeningene
  • Jobbe for kompetanseheving innenfor organisasjonsarbeid og foreningsdrift
  • Legge til rette for at det kan dannes interessegrupper på tvers av medlemsforeningene
  • Legge til rette for felles kursvirksomhet for medlemsforeningene
  • Legge til rette for en felles organisert formidlingsvirksomhet rettet mot turisme og næringsliv
  • Legge til rette for felles prosjekter knyttet til kunnskapsinnhenting eller formidling av temaer fra vikingtid
  • Være lobbyistorganisasjon overfor kommune, fylke, region og stat i saker av felles interesse

Foreningen kan drive forretningsmessig virksomhet knyttet til formidlings- og kursvirksomhet. 

Styret

Leder: Ole Harald Flåten (Oseberg Båtlag)
Nestleder: Per Øyvind Sørebø Gulliksen (Guvihaug Vikinglag)

Styremedlemmer:
Lina M. Høiseth (Vestmar Vikinglag)
Ole Morten Jørvum (Tunsberg Historiske Bueskyttere)
Tommi Livsin (Borre Vikinglag)

Varamedlemmer:
Hasse Klingstedt (Nesjar Teaterforening/Mølen Vikinglag)
Thomas Bjelland (Tunsberg Historiske Bueskyttere)

Valgkomite

Pia Jorde Løvgren (Midgard Venneforening)
Vigdis Helmersen (Kaupangprosjektet)
Thorun Hellevik (Vestmar Vikinglag)