Borrefylkingen

Borrefylkingen

Borrefylkingen ble stiftet i 2007, og har som formål å drive med trening og formidling av vikingtidens kampteknikker innenfor «hærkampsystemet.» Som i all historisk gjennskapning går det også med mye tid til å lage drakt og utstyr basert på historiske kilder og teknikker.
Borrefylkingen er politisk og religiøst uavhengig, og vi tar avstand fra misbruk av vår felles kulturarv til politiske formål.
Hvis dette høres spennende ut er det bare å ta kontakt på borrefylkingen@gmail.com.

Sosialt

Hærkamp er en sosial aktivitet, med mest aktivitet i sommerhalvåret. Sammen med andre foreninger besøker vi ulike arrangementer i inn og utland for å formidle både kamp og leirliv. Etter en lang dag på slagfeltet er det godt å slappe av rundt et leirbål med en god øl og ivrig diskusjon med andre vikinger fra hele Norden.
Utenfor sesongen har vi også en rekke sosiale aktiviteter innad i foreningen, alt fra sykvelder til fester.

Historisk formidling

Foreningen har et høyt fokus på formidling av vikingtidens historie, både gjennom kampoppvisninger og foredrag. Våre medlemmer har et høyt kunnskapsnivå både om vikingenes våpen og ulike håndtverk. Vi forsøker alltid i størst mulig grad å inkludere publikum i vår formidling, både gjennom dialog under kampoppvisninger og ved å gi publikum mulighet til ikke bare å ta på, men også prøve noe av vårt utstyr. Det stilles derfor strenge krav til både kilder og kvalitet på alt utstyr, men også kunnskap om eget utstyr.

Trening

Når vi ikke besøker markeder trener foreningens medlemmer hver søndag utenfor Gildehallen på Borre. Kampsystemet vi trener kalles hærkamp, og er basert på historiske teknikker som er tilpasset moderne krav til sikkerhet. Systemet er utviklet for å kunne utkjempe store slag, med flere hundre deltagere på hver side, på en måte som gir en stor underholdningsverdi for publikum og som samtidig har en høy grad av sikkerhet for deltagerene.

Våpnene vi bruker er basert på historiske funn, men er uten en skarp egg. Vi forventer ikke at nybegynnere har eget utstyr før de begynner, og vi har mulighet til å låne ut våpen fram til man får skaffet seg dette selv.
Våpentypene vi i hovedsak benytter er Sverd, øks, spyd og tohåndsøkser fra perioden 850-1050.
Det eneste påbudte sikkerhetsutstyret i hærkamp er kamphansker, for å beskytte hendene under trening. Foreningen arrangerer egne kurs hvor du lærer å lage slike hansker.

Borrefylkingen er i dag den eneste kampgruppen i Vestfold som driver med historisk formidling og kamptrening innenfor hærkampsystemet.

Medlemskap

Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen, og legger stor vekt på at nye medlemmer så raskt som mulig skal ha mulighet til å bli med på turer. Det sosiale samværet på tur er en viktig del av fellesskapet i gruppen, og noe som vi setter stor pris på. For å bli medlem av Borrefylkingen må man være 18 år, og ha gjennomføre en 12 måneders prøveperiode. I løpet av prøveperioden blir bla. sikkerhet i kamp vurdert. Foreningen arrangerer et nybegynnerkurs hver høst, men det er også mulig med nybegynnerkurs utenom dette ved stor interesse.

Hva kan du som nybegynner forvente av oss?
Ditt første møte med foreningen vil somregel være et nybegynnerkurs, hvor du får en innføring i hærkampsystemet. Dette kurset varer normalt sett over 2-3 helger, og gir deg den grunnleggende kunnskapen til å begynne å trene med Borrefylkingen.
Du vil også så fort som mulig få tilbud om et kurs i å sy kamphansker, slik at du unngår skader på hender under trening. Hansker er påbudt under all kamp, og det forventes at alle skaffer seg gode nok hansker så fort som mulig.
Etterhvert som tiden går vil du få opplæring i nye kampteknikker, taktikk, nye våpentyper osv. En kriger blir aldri utlært, men utvikler seg konstant i møtet med nye utfordringer.
Du vil også få tilbud om hjelp til å lage klær og annet nødvendig utstyr, slik at du kan delta på turer og andre sosiale aktiviteter med Borrefylkingen.

Hva forventer vi av deg?
Vi forventer at du har en interesse for kamp og vikingtid, og at du møter opp jevnlig på trening. Du må delta på minst halvparten av våre treninger, men dette er sett på som et minimum.
Som tidligere nevnt er det et krav om kamphansker for å drive med kamp, og vi forventer at du som nybegynner så fort som mulig anskaffer deg godkjente kamphansker, enten via hanskekurset foreningen arrangerer eller på annen måte.
For å kunne delta på turer er det nødvendig å ha noe eget utstyr, og vi forventer at du anskaffer deg dette i god tid før du skal være med på tur. Våre medlememmer hjelper selvfølgelig til med kurs og annen nødvendig hjelp.

Ønsker du å bli medlem er det bare å ta kontakt på borrefylkingen@gmail.com

 

Les mer