Borre Vikinglag

BorreVikinglag

Laget er Norges eldste vikinglag og har pr. januar 2018 i overkant av 200 medlemmer. Medlemmene er alle typer mennesker, fra arkeologer til bønder.
Felles er interessen for vikingtid, historie, aktiviteter fra vikingtid og bevaring av gammelt håndverk.
De fleste av lagets medlemmer lager sitt eget utstyr.

Formål med laget

Borre vikinglag har som formål å spre kunnskap om Borres og Vestfolds historie, spesielt i jernalder/vikingtid, og å utvide kunnskapen om dagligliv og håndverk i denne perioden. Dette gjør vi om sommeren gjennom å ha Vikingmarked ved Borrestranda. Vi reiser også rundt på vikingmarkeder i Norden og viser håndverk, selger håndlagde produkter og lærer nye ting. Samtidig formidler vi kunnskapen vi sitter inne med til andre deltagere og publikum. Da har vi “autentisk” vikingutstyr, og lever så likt vikingene vi kan.

I forbindelse med markeder arrangerer vi faglige seminarer der deltagerne fordyper seg i ulike håndverkstradisjoner. Vi har turer til historiske steder og seminarer med arkeologer og historikere.
Borre Vikinglag er uten religiøs eller politisk tilknytning.

Vi tar sterk avstand fra ethvert misbruk av norrøne symboler eller mytologi.

Borre Vikinglag ønsker å ta del i og videreføre historien gjennom praktisk kunnskap om hvordan vikingene levde og aktivt samarbeid med arkeologer og fagfolk. Med bakgrunn i faglig kunnskap ønsker vi ikke kun å lese om historien, men også ta del i og oppleve historien ved å leve som vikinger.

Foruten å arrangere faglige seminarer og vikingmarkeder er det et mål å utvide kunnskapen om håndverk og dagligliv i vikingtiden. Vi lager derfor klær, redskaper, båter og utstyr slik vikingene gjorde, og gjennom dette arbeidet erfarer vi den kompleksitet, det kulturelle mangfoldet og endringsprosessene som vikingenes verden representerte.

Gjennom vårt arbeid, engasjement og entusiasme ønsker vi å formidle dette bildet av vikingtiden til publikum som kan ta del i våre aktiviteter på arrangementer og seminarer. Vi samarbeider med Midgard historisk senter.

Fortiden representerer forskjeller og derfor også mangfold, og det er det som gjør historien unik og et fascinerende inntak til å kunne forstå hvordan andre mennesker levde. Denne kunnskapen er en ressurs hvor kulturelt mangfold i fortiden kan bidra til kulturelt mangfold i nåtiden basert på gjensidig respekt, medmenneskelighet og toleranse.

Les mer