Kaupangprosjektet

Kaupangprosjektet

Kaupangprosjektet er en ideell forening med flere hundre medlemmer. De fleste er bosatt i søndre Vestfold, men det finnes også mange medlemmer andre steder. Foreningens viktigste oppgave er å arbeide for et levende formidlingsmiljø og -senter på eller ved Kaupang.

Kaupangprosjektet er en ideell forening. Foreningens viktigste oppgave er å arbeide for et levende formidlingsmiljø og -senter på eller ved Kaupang. Det skal presentere sørfylkets oldtid generelt og vikingenes og Vestfoldkongenes håndverks- og handelssentrum spesielt. Formidlingen skal ha en publikumsvennlig form med turistmessig appell, samtidig som innholdet skal våre faglig seriøst og – så langt som mulig – historisk korrekt. Ambisjonen er å spre kunnskap lokalt om vår oldtidshistorie og våre oldtidsminner ved hjelp av foredrag, seminarer, ekskursjoner, markvandringer og undervisning i samarbeid med universiteter, skoler, barnehager etc.

Det er verd å merke seg at mens Skiringssal-kaupangens nærmeste nordiske handelsforbindelser i vikingtiden, Birka og Hedeby, har fått internasjonal vernestatus og blitt store turistattraksjoner, så befinner Kaupangs opplevelses-senter seg fortsatt på planstadiet.

Les mer